Ảnh: Trai tráng cởi trần đọ sức, tranh tài ở Hội vật làng Mai Động ~ Dạy Vẽ Móng, Nail Hà Nội

 
loading...